Eén ding tegelijk

Lees het artikel Met een smartphone in het verkeer? Voorlichtingscampagne van start: ‘Rij mono’ Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ lanceren
▢ de infrastructuur
▢ het pr-offensief
▢ het front
▢ roekeloos

Leerdoel: 
▢ Ik kan bronnen samenvatten

Opdracht:
Stel de nieuwe campagne voor aan de klas. Maak m.b.v. het artikel goed duidelijk waarom de actie er is en waarom hij zo is vormgegeven. Gebruik alle argumenten uit de tekst in je presentatie.

antwoordenblad