Enorme schade door Florence en Mangkhut

Lees de artikelen Orkaan Florence aan land in VS: grootste zorg is het water en Zeker 28 doden in Filippijnen door tyfoon Mangkhut. Bekijk ook het filmpje Wat is het verschil tussen een orkaan, tyfoon en cycloon?. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ de tyfoon
▢ de moessonregen
▢ de categorie
▢ de orkaandrempel

Leerdoel: 
▢ Ik kan bronnen mondeling samenvatten

Opdracht:
1. Bereid een tv-weerbericht voor.
a. Leg hierin uit wat je over beide orkanen weet.
b. Besteed aandacht aan de verwachte impact en voorzorgsmaatregelen.
c. Wees kernachtig.
d. Kies op internet een passende achtergrondfoto voor je weerbericht. Bijv. een landkaart, een weerkaart, een foto of een still uit het filmpje.
2. Presenteer je uitleg aan de klas.

antwoordenblad