Franse kinderen massaal offline

Lees het artikel Franse kinderen zetten hun telefoon op school uit, ze moeten wel. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ snerend
▢ bij monde van
▢ ´Stenen Tijdperk´
▢ cyberpesten

Leerdoel: 
▢ Ik kan argumenten in een tekst kort benoenen

Opdracht:
1. Noteer kort de argumenten tegen een verbod in de tekst.
2. Noteer kort de argumenten voor een verbod in de tekst.
3. Bereid je eigen standpunt voor. Noteer kort je argumenten.
In een latere les gaan we in debat over de waarde en de legitimiteit van een verbod zoals het Franse.

antwoordenblad