Hulp van data

Lees het artikel Misdrijven oplossen met data: geen filmscenario, maar realiteit. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ rechercheren
▢ de database
▢ de privacywaakhond
▢ ethisch
▢ de diender

Leerdoel:
▢ Ik kan de hoofdgedachte van een tekst bespreken
▢ Ik kan belangrijke argumenten in het debat over privacybescherming benoemen

Opdracht:
1. Wat wordt bedoeld met je ´sociale kredietscore´?
2. Waarom is voorspellende technologie omstreden?
3. Wat wordt bedoeld met ´voorspellend rechercheren´?
4. Met welke techniek kan politie ´voorspellen´?
5. Wat wordt bedoeld met ´digitaal rechercheren´?
6. Wat is een opvallend verschil tussen de landen in de tekst?

antwoordenblad