Maak het recht toegankelijk

Lees het artikel D66 wil klare taal van rechter. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ klare taal
▢ wollige taal
▢ de migratie-achtergrond
▢ autochtoon
▢ het vonnis

Leerdoel: 
▢ Ik kan aan de hand van enkele vragen een artikel samenvatten

Opdracht:
1. Welke twee veranderingen wil D66 snel zien in de rechtspraak?
2. Waarom zijn die veranderingen van groot belang?
3. Een derde vernieuwing kunnen live-streams zijn. Op welke manier kunnen die helpen?
4. Het aanstellen van rechters moet anders worden gekeken naar hun ervaring. Leg uit.
5. Ook kan een rechtersspreekuur helpen. Leg uit.