Plaatselijk zwaardere straffen

Lees het artikel Experts: Rechters gaan echt niet zwaarder straffen in probleemwijk. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het gerechtshof
▢ rechtsongelijkheid
▢ de Grondwet
▢ het hoger beroep
▢ de proefballon

Leerdoel: 
▢ Ik kan argumentatie in een tekst bespreken

Opdracht:
1. Wat is het voorstel van Klaas Dijkhoff?
2. Wat is zijn motivatie?
3. Een belangrijk argument tegen het plan is het ´gelijkheidsbeginsel´ uit de grondwet. Waarom is bij het voorstel wel sprake van gelijke behandeling?
4. Wat zijn de argumenten tegen het voorstel?
5. Waarom kunnen veel mensen zich niet voorstellen dat het een serieus voorstel is?