Plastic smoesjes

Lees het artikel Waarom stappen Nederlandse supermarkten niet af van wegwerpplastic? Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ de kentering
▢ desgevraagd
▢ de prioriteit
▢ de duurzaamheidswinst
▢ biologisch
▢ de publieke opinie

Leerdoel: 
▢ Ik herken tekstsoorten en tekstdoelen
▢ Ik kan een tekst samenvatten in een serie vragen

Opdracht:
1. Noteer welke soorten teksten we kennen en welke doelen bij deze teksten horen.
2. Bij welke soort teksten hoort dit artikel? Motiveer je antwoord.
3. Bereid een interview voor met een van de woordvoerders in het artikel. Bedenk minimaal 15 relevante vragen. Noteer ze en bedenk hoe je ze gaat stellen.
4. Kies een van de woordvoerders in het artikel uit. Bereid als deze woordvoerder een interview voor. Bedenk goed welke vragen en vraagtechnieken je kunt verwachten.
5. In de volgende les krijgt een aantal leerlingen de rol van interviewer òf woordvoerder.

antwoordenblad