Een méér dan vette bankrekening in een sloppenwijk

Lees het artikel Pakistaanse ijscoman was miljonair zonder een cent te makken.
Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ makken
▢ de sloppenwijk
▢ de transactie
▢ de identiteitsfraude
▢ de redenering

Leerdoel: 
▢ Ik kan nieuwsberichten kort mondeling samenvatten

Opdracht:
1. Vat het nieuws van dit artikel in een paar zinnen samen. Bedenk een passende titel/aankondiging voor het nieuws.
2. Zoek nog drie opmerkelijke nieuwsberichten. Vat die ook kort samen met een passende titel/aankondiging.
3. Presenteer een journaal van 1 á 2 minuten aan de klas. Houd je aantekeningen erbij als je vertelt.