Investeren in waterstof

Lees het artikel Amsterdam en Tata Steel willen grote waterstoffabriek bouwen. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de elektrolyse
▢ de ton (eenheid)
▢ waterstof
▢ fluctueren

Leerdoel: 
▢ Ik kan uitleggen hoe waterstof ontstaat en kan worden toegepast

Opdracht:
Maak met de onderstaande woorden en cijfers een schema. Verbind de woorden daarvoor met lijnen of pijlen.

waterstof
15.000 ton
elektrolyse
zuurstof
stroom
brandstof
staalproductie
groene
350.000 ton CO2
40.000 huishoudens
fluctuatie
zon
wind
industrie
transport
verwarming