Nee, zegt de reclamecode

Lees het artikel Reclamefilmpje mag niet op tv om politieke lading. Beantwoord daarna de vragen.Woordenschat: 
▢ reguliere
▢ het initiatief
▢ de reclamecode

Leerdoel: 
▢ Ik kan het begrip reclamecode uitleggen
▢ Ik kan uitleggen welke criteria een reclamecodecommissie gebruikt

Opdracht:
1. Wie wilde het filmpje laten uitzenden?
2. Wie produceerde het filmpje?
3. De reclamecodecommissie verbood uitzending. Wat is de taak van deze commissie?
4. Welke criteria zal zo´n commissie gebruiken?
5. De commercial heeft een ´politieke lading´. Leg in je eigen woorden uit wat daarmee wordt bedoeld.
6. Welke oplossing is er nu bedacht?
7. Wat wordt bedoeld met reguliere reclameblokken?
8. Welke andere soort reclame bestaat er waar de commercial misschien beter bij past?