Blinkende bruiloften

Lees het artikel ´Sky is the limit´ bij extravagante bruiloft Indiaas miljardairskoppel. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ 'Sky is the limit'
▢ extravagant
▢ hooggespannen
▢ het vermogen
▢ de media
▢ prominente
▢ de ceremonie
▢ de henna
▢ de accommodatie
▢ de armoedegrens

Leerdoel: 
▢ Ik kan met meerdere oorzaken verschillen tussen arm en rijk verklaren

Opdracht 1:
Geef de betekenis van de woordenschat. Leid de betekenis af aan de hand van de tekst. Nummer de woorden met 1-10.

Opdracht 2:
1. Waarover verwondert de schrijver zich in alinea 1-2?
2. Waarom verwachten de mensen een extravagante bruiloft?
3. Waarom zorgt iedereen in India voor een schitterende bruiloft?
4. Wat is bijzonder aan een Indiase bruiloft?
5. Welke tegenstelling tussen arm en rijk zie je in de Indiase samenleving?
6. Waardoor gaan Indiase rijken steeds opmerkelijker bruiloften bedenken?
7. Wat is het centrale onderwerp van dit artikel?
8. Waarmee worden de superrijken van India steeds rijker?
9. Verklaar waarom de rijkdom tot een kleine groep beperkt blijft.

antwoordenblad