Halal lenen

Lees het artikel Halalhypotheken in trek. Komen ze ook in Nederland? Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ halal
▢ haram
▢ de transactie

Leerdoel: 
▢ Ik kan de begrippen haram en halal beschrijven
▢ Ik kan verschillen en overeenkomsten tussen halalhypotheken en andere hypotheken toelichten

Opdracht:
Maak een presentatie in bijvoorbeeld Prezi, Powerpoint, Google Presentaties, Keynote of Haiku Deck.

antwoordenblad volgt

Populaire posts