Toenemend geweld, grote zorgen bij politie

Geweld tegen politie is fors toegenomen, blijkt uit meldingscijfers. Politie en overheid zoeken naar oplossingen. Vraag is of bestrijden of voorkomen de beste remedie is. Lees meer in het artikel
Ruim 10.000 meldingen van geweld tegen politie, 'neemt over hele linie toe'

Woordenschat
▢ verbaal
▢ fysiek
▢ over de hele linie
▢ in schril contrast

Leerdoel
▢ Ik kan feiten en meningen onderscheiden

Opdracht
1. Noteer de meningen die in de tekst voorkomen
2. Noteer de feitelijke conclusies die in de tekst voorkomen