Peilen

Aan het begin van de week deelde ik in de Facebookgroep Leraar Nederlands een Google formulier. Met 7 vragen voor collega´s die MNMweek gebruiken. 26 collega´s gaven antwoord en gaven een indruk van hoe MNMweek wordt ingezet.

Deze collega´s gebruiken MNMweek vooral in havo (11) en vwo (10) en het minst in basis en kader (elk 2). De inzet gebeurt vooral in klas 1 en 2, wat minder in klas 3 en vrijwel niet in klas 4, 5 en 6. 8 collega´s gebruiken MNMweek in het mbo.

MNMweek wordt vooral naast de methode als leesopdracht of als verrijking of extra oefening ingezet. Bijna niemand gebruikt het materiaal om te toetsen.

De meeste collega´s gebruiken het materiaal eens per maand, een vijfde doet dat elke week.

Een derde van de collega´s heeft materiaal gebruikt dat ook volgende schooljaar weer wordt gebruikt. Het gaat met name om lessen over herdenkingen, feestdagen en ramadan en lessen met discussie- en betoogopdrachten.

In het slotrondje tips en tops bij vraag 7 geven de collega´s het volgende aan:

Tips
▢ Méér vragen over verbanden, verwijswoorden e.d.
▢ Méér opdrachten per les
▢ Méér variatie in de opdrachten
▢ Méér materiaal dat geschikt is voor de brugklas
▢ Niveau van de teksten mag moeilijker
▢ Houd de opdrachten simpel (de docent verdiept/verrijkt wel)
▢ Printbare versie van het artikel
▢ Vaker video´s bij lessen

Tops
▢ Duidelijke, bruikbare doelen
▢ Goed bruikbaar in praktijkonderwijs
▢ Fijne verzameling om alternatieve lessen uit te kiezen
▢ Actuele teksten die aanspreken bij de leerlingen

Ik ga in elk geval aan de slag met de suggesties om méér (gevarieerde) opdrachten toe te voegen aan een les en om de moeilijkheidsgraad van de teksten méér te variëren. Dank aan de collega´s die de vragen beantwoordden! Met enkele maanden hoop ik dat opnieuw een groep collega´s kritisch wil kijken naar MNMweek en feedback wil geven.

Het recept blijft vooralsnog hetzelfde. Elke werkdag een tekst over het nieuws van de dag en een kleine opdracht. De opdracht over Ajax-Tottenham van vandaag werd flink bekeken. Om 8 uur stond de teller al op 150 views.