Afrekenen met de slavernij

Onderzoekers hebben hun uiterste best gedaan te berekenen wat Nederland verdiende met de slavernij. Hoe groot was de bijdrage aan de economie? Lees het artikel De Nederlandse economie was voor vijf procent afhankelijk van slavernij en bekijk de video´s.

Woordenschat
▢ het bruto binnenlands product (bbp)

Leerdoel
▢ Ik herken de deelonderwerpen in een tekst of een gesproken uitleg
▢ Ik kan de informatie per deelonderwerp samenvatten

Opdracht
1. Noteer de deelonderwerpen uit de tekst.
2. Vat de informatie per deelonderwerp samen in één zin.
3. Noteer de deelonderwerpen uit de langere video.
4. Vat de informatie per deelonderwerp samen in één zin.