Een beter Oranje?Verschillende Oranjespelers zeiden in de aanloop naar het duel met Canada genoeg te hebben van de kritiek. Het spel was dan wel niet optimaal, Oranje won wel tweemaal. De wedstrijd tegen Canada verliep veel beter dan de eerste twee duels van Oranje. Hoe is de stemming in de media nu?

Opdracht
1. Kies twee teksten, waarvan de ene terugblikt op wedstrijd 1 of 2 en de andere op wedstrijd 3. Kies liefst teksten van dezelfde journalist.
2. Vergelijk het oordeel in de twee teksten en bespreek overeenkomsten en verschillen.
3. Bespreek nieuwe woordenschat. Noteer voor jou nieuwe woorden en hun betekenis.