Een gelukkige hand(s)Geen verlenging, winst via een strafschop, de uitschakeling van Japan kwam tenslotte héél onverwacht. De Nederlandse media brachten na de wedstrijd verschillende koppen. Waar de ene krant ronduit eerlijk is over het verloop van de wedstrijd, prijst de andere zich alleen maar gelukkig met de volgende ronde.

Leerdoel
▢ Ik kan de hoofdgedachte van een tekst bespreken
▢ Ik herken een beoordeling en beoordelingswoorden in een tekst

Opdracht
Kies één artikel dat verslag doet van de wedstrijd en beantwoord de onderstaande vragen.
1. Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
2. Op welke tekstgedeelten baseer je dat?
3. Wat zijn de kernwoorden in de hoofdgedachte?
4. In hoeverre geeft de schrijver in de tekst een beoordeling van de wedstrijd?
5. Welke beoordelingswoorden gebruikt de schrijver in de tekst?
6. Wat zijn de belangrijkste argumenten in de tekst?
7. Welke argumenten spelen een rol in de beoordeling?