NS compenseert voor vervoer naar kampen

De NS bood eerder excuses aan en geeft nabestaanden nu op korte termijn een compensatie. Daarmee wil de NS duidelijk zijn over haar rol in de Tweede Wereldoorlog. De NS verzorgde toen transporten voor de Duitsers en bracht ook joden naar de kampen. Lees meer over de compensatie in het artikel NS betaalt tientallen miljoenen euro's aan slachtoffers Holocaust.

Woordenschat
▢ deporteren
▢ compenseren
▢ de Holocaust

Leerdoel
▢ Ik kan de kern van een tekst in enkele zinnen samenvatten

Opdracht
1. Voor wie is de compensatie bedoeld?
2. Wat is het doel van de compensatie?
3. Hoe beoordeelt de tekst de verantwoordelijkheid van de NS?
4. Hoe is deze stap van de NS totstandgekomen?
5. Wat is het doel van het onderzoek dat de NS aankondigt?
6. Vat met de antwoorden op de vragen in enkele regels de kern van de tekst samen.