Suikerfeest


De Ramadan is voorbij. Tijd voor Suikerfeest. In de onderstaande video's maak je kennis met Suikerfeest in Nederland. Hoe vieren moslims het einde van het vasten? En hoe denken we over Suikerfeest als Nederlandse feestdag?


Leerdoel
▢ Ik kan informatie uit een tekst of video samenvatten in een overzichtelijke en aantrekkelijke infographic
▢ Ik kan een kort betoog schrijven m.b.v. een schema
▢ Ik kan (deelname aan) een debat voorbereiden met behulp van een stelling en overzicht van argumenten voor/tegen

Opdracht

Video 1. Hoe beleven moslims in Nederland het Suikerfeest?
Maak een infographic over het onderwerp Suikerfeest en de beleving van het feest in Nederland. Houd de vaste opbouw van een infographic aan. Of zoek in overleg met je leraar een geschikt voorbeeld.

Video 2. Moet Suikerfeest een nationale vrije dag worden?
2.1 Schrijf een kort betoog over feestdagen in Nederland. Bespreek ze kort en betoog waarom jij vindt dat we die kalender wel of niet zouden moeten veranderen. Houd de vaste opbouw van een betoog aan. Of zoek in overleg met je leraar een geschikt schema. Je spreekt met je leraar het aantal alinea's / woorden voor het betoog af.
2.2 Bereid een debat voor over de vraag of we een nieuw feest moeten toevoegen aan de nationale vrije dagen (ten koste van een ander feest). Bedenk een stelling en bereid je voor op de rol van gespreksleider. Zorg dat je een goed overzicht hebt van argumenten voor- en tegen jouw stelling.
2.3 Combinatie: Schrijf een betoog als voorbereiding op een door leerlingen/de leraar voorbereid en geleid debat.