Wat wil je hebben voor een vwo-advies?

Een ´hoog´ advies voor het voortgezet onderwijs is voor veel ouders zo belangrijk, dat ze er graag een flink cadeau tegenoverstellen. Met alle gevolgen vandien. In de ogen van velen is het heel bedenkelijk om met heel veel druk van kinderen te verlangen een havo- en liefst vwo-advies te behalen. Lees meer over het onderwerp in het artikel Ouders leggen te veel druk op schoolkind: 'Cadeau bij vwo-advies'.

Woordenschat
▢ de prestatiedruk
▢ het opleidingsniveau
▢ onderpresteren

Leerdoel
▢ Ik kan een tekst met een probleem, oorzaken en (mogelijke) oplossingen kort samenvatten

Opdracht
1. Maak een korte video met tips voor ouders. Denk goed aan een korte uitleg van het probleem, aan oplossingen en aan een goede aanspreekvorm.
2. Vat de tekst samen in vijf รก tien spreekwoorden die volgens jou bij de tekst horen.
3. Vat de tekst samen in tien tips. Je mag (samengevat) gebruik maken van de 4 tips van Tischa Neve.