Wereldwijd geheugen

Welke foto´s zitten in het geheugen van bijna iedereen? Als een soort wereldwijd geheugen. Dat is de vraag in een nieuw onderzoek naar iconische foto´s. Lees hoe het onderzoek werd uitgevoerd in het artikel Deze zes iconische foto´s kent de halve wereld: de manier waarop we ernaar kijken verschilt van land tot land.

Woordenschat
zie opdracht

Leerdoel
▢ Ik vat een uitleg samen in enkele uitspraken
▢ Ik formuleer concrete vragen over een gelezen tekst

Opdracht
1. Beantwoord de vragen.
1a. Wat is het doel van het onderzoek?
1b. Wat is de manier van onderzoeken?
1c. Selecteer uit de conclusies in de tekst de drie belangrijkste en licht ze kort toe.
1d. Wat vind jij het opmerkelijkste in het onderzoek en de conclusies. Licht je antwoord toe.
1e. Noteer de voor jou nieuwe woorden en noteer de betekenis.
1f. Welke vragen heb je over- of naar aanleiding van de tekst? Noteer ze zo concreet mogelijk.
2. Vat de tekst samen in 10 waar / niet waar uitspraken. Noteer bij elke uitspraak het antwoord en één zin toelichting.
3. Kies een van de iconische foto´s in het artikel. Zoek minimaal één bron met nadere uitleg over de foto. Lees en bespreek de bron met anderen en bereid samen een toelichting van enkele minuten voor bij de foto.
4. Test je geheugen. Welke drie foto´s uit het nieuws van de voorbije jaren zijn jou het meest bijgebleven? Beschrijf ze zo concreet mogelijk en geef in enkele zinnen toelichting op het bijbehorende nieuws.