Niksen is niet niks

Als je het buitenland mag geloven, kunnen we in Nederland benijdenswaardig goed niksen. Sterker, je mag ons wat hen betreft wel de uitvinders van de kunst van het niksdoen noemen. Lees in het artikel  ‘Niksen’ op z’n Nederlands schijnt iets begerenswaardigs te zijn: zo doe je het meer over de bijna-mode van het nietsdoen.

Woordenschat
▢ de paradox
▢ de connotatie
▢ het antidotum
▢ genereren

Leerdoel
▢ Ik kan een gebeurtenis of ontwikkeling kort uitleggen
▢ Ik kan een begrip of begrippenparen kort uitleggen

Opdracht
Beantwoord de onderstaande vragen over de tekst.
1. Hoe kwam het Nederlandse niksen op de kaart te staan?
2. Wanneer spreken we van niksen? Noteer de voorwaarden die de tekst noemt.
3. Waarom kijkt het buitenland met zekere jaloezie naar het Nederlandse niksen?
4. Wat wordt bedoeld met aandachtseconomie (alinea 8-9)?
5. Waarom kun je niksen zien als een vorm van rebellie (alinea 9)?
6. Vat de kern samen met de woorden van woordenschat.
7. Welke adviezen voor geslaagd niksen geeft de tekst?