Bijbaan thuis op de bank

Steeds meer kinderen en jongeren combineren school en vrije tijd met een eigen bedrijfje. Lees meer over zulke mini-ondernemingen in het artikel Aantal kindondernemers blijft stijgen: 'Hoef ik geen krantenwijk te lopen'

Woordenschat
zie opdracht

Leerdoel
▢ Ik noem belangrijke aandachtspunten bij het starten van een mini-onderneming

Opdracht
1. Noteer de economische begrippen die in de tekst staan.
2. Noteer de betekenis achter elk begrip.
3. Leg het verband tussen de begrippen uit in een mindmap.
4. Noteer de hoofdgedachte in één zin en geef voor zover nodig nadere toelichting in enkele zinnen.
5. Noteer de tips die de tekst geeft voor (startende) kindondernemers.

Extra: Lees ook het artikel waar onder de tekst naar wordt verwezen. 
6. Noteer de hoofdgedachte in één zin en geef voor zover nodig nadere toelichting in enkele zinnen.
7. Voeg de economische begrippen in de tekst aan je mindmap toe.
8. Noteer de tips die deze tekst geeft voor (startende) kindondernemers.