Grote zorgen om de Amazone

Wereldwijd zijn er grote zorgen over het lot van de Amazone. Reusachtige rookwolken, afkomstig van brandende bosgebieden, maken dat het bij tijd en wijle overdag donker wordt in Braziliaanse steden. Niemand lijkt vat te hebben op de boeren en houthandelaren die voortdurend voor branden zorgen in het regenwoud. Lees meer over de branden in het artikel Amazone wordt 'de longen van de aarde' genoemd, maar klopt dat wel?

Woordenschat
▢ de fotosynthese
▢ de vochthuishouding
▢ de verwoestijning
▢ de atmosfeer

Leerdoel
▢ Ik kan de kernbegrippen in een tekst aanwijzen en met behulp van de context uitleggen
▢ Ik kan de hoofdgedachte van een tekst samenvatten

Opdracht
1. Onderstreep of noteer de belangrijkste begrippen in de tekst. Beperk je niet.
2. Kies uit deze begrippen de belangrijkste vijf. Zet ze in een logische volgorde naast elkaar.
3. Verdeel de overgebleven begrippen over deze vijf en schrijf ze eronder.
4. Vat zonder iets op te schrijven met de vijf rijtjes begrippen de tekst samen.
5. Toets je samenvatting door hem aan een klasgenoot te vertellen / uit te leggen. Werk in tweetallen en geef elkaar feedback.
6. Schrijf daarna jouw samenvatting op.