Terugknokken met 100% openheid

Jaarlijks organiseren steden ´prides´ en ´roze dagen´ om de aandacht te vestigen op seksuele diversiteit. Op die dagen wordt tegelijkertijd de vrijheid gevierd, maar ook gewezen op de acceptatie die in veel landen nog geheel of grotendeels ontbreekt en de afwijzing die ook nog in Nederland voorkomt. In het interview Mes op zijn keel omdat hij homo is, maar meester Peter knokte terug: 'Later was er applaus in de klas' vertelt een oud-leraar (nu voorlichter) hoe hij omging met weerstand.

Woordenschat
▢ het godshuis
▢ van huis uit
▢ de weerstand
▢ verbaal

Leerdoel
▢ Ik beschrijf hoe de geïnterviewde Peter omgaat met weerstand

Opdracht
1. Vat de inleiding in één zin samen.
2.Waarom vertelt de tekst over Kerstmis?
3. Op welke manieren heeft Peter homoseksualiteit bespreekbaar proberen te maken?
4. Wat was het resultaat van die aanpakken?
5. Hoe omschrijft Peter een veilige school?
6. Waarom bezoekt Peter de moskee?