Dorian raast vernietigend over de Bahama´s

De orkaan Dorian teistert het Caribisch gebied. Hij hield verschrikkelijk huis op de Bahama´s. Het grootste deel van de gebouwen is uiteengeslagen. De Volkskrant bracht de impact van Dorian in beeld met een korte tekst en foto´s: ‘Je beseft pas hoe krachtig zo’n stroming is als je er middenin staat’.

Leerdoel
▢ Ik kan informatie uit meerdere bronnen verwerken

Opdracht
1. Vat de informatie die de tekst en foto´s je geven samen in enkele zinnen of steekwoorden.
2. Zoek een recent bericht over Dorian. Lees de tekst en noteer enkele zinnen of steekwoorden.
3. Schrijf met de informatie uit (bron) 1 en 2 een kort bericht over de stand van zaken.