Niets verspild

Het zomaar weggooien van producten als de T.H.T.-datum is verstreken, is definitief voorbij. Winkels bedenken inventieve en lucratieve manieren om het weggooien van producten tot een minimum te beperken. Lees hoe ze dat doen in het artikel Strijd tegen voedselverspilling: 'Een leuke competitie tussen supermarkten'.

Woordenschat
▢ het filiaal
▢ dynamisch
▢ gereduceerd
▢ de discounter

Leerdoel
▢ Ik kan de probleemstelling en oplossingen in een artikel kort bespreken

Opdracht
1. Welk maatschappelijk probleem behandelt de tekst?
2. Waarom nemen winkels het nu serieus?
3. Welke verschillende oplossingen noemt de tekst?
4. Wat bemoeilijkt het oplossen van het probleem?
5. Welke oplossingem kun je nog meer bedenken?