Stopcontact Noordzee

Met de komst van windmolenparken moet op en nabij de Noordzee een infrastructuur worden aangelegd om de energie aan land te brengen. De NOS berichtte erover met een artikel en een korte video: Eerste 'stekkerdoos' op Noordzee klaar voor gebruik.

Leerdoel
▢ Ik kan een onderwerp grafisch samenvatten

Opdracht
Vat met de onderstaande opdracht de informatie van artikel en video samen in een infographic. Let op dat je de hoeveelheid tekst beperkt.
1. Lees de tekst en noteer 4-5 kernbegrippen.
2. Verdeel de begrippen in een logische volgorde op een A4.
3. Noteer met behulp van de tekst onder elk kernbegrip een korte uitleg.
4. Vergelijk je samenvatting op het A4 met de tekst en controleer of je alle belangrijke informatie hebt opgeschreven.
5. Kies bij de uitleg op het A4 afbeeldingen die de tekst ondersteunen.
6. Maak een (digitale) definitieve versie van je infographic.