Voorbij de borden, voorbij de regels

Als YouTuber zoek je misschien een beetje de grens van wat kan en gewoon is. Twee Nederlandse jongens belanden zo in een Amerikaanse cel: ze waren de verboden Area 51 binnengelopen. Lees meer over hun aanhouding en YouTube-video´s in het nieuwsbericht Nederlandse YouTubers op borgtocht vrij na arrestatie bij Area 51. Lees ook het artikel waarnaar onderaan dit nieuwsbericht wordt verwezen.

Leerdoel
▢ Ik kan een discussie voeren en kort verslag doen van standpunten en argumenten

Opdracht
Debatteer met elkaar over de vraag welke regels voor het maken van nieuws zouden moeten gelden. In welke gevallen mag een nieuwsmaker de regels (een beetje) overtreden? Zou een vlogger hetzelfde moeten mogen (ook al is het een beetje burgerlijk ongehoorzaam) als een journalist die iets aan de kaak wil stellen? Of moet je geen verschil maken? Voer een discussie in kleine groepen en maak op een flapover of A3 een overzicht van argumenten die ter sprake komen.