Zorgen om lessen op salafistische scholen

Deze week werd een onderzoek bekendgemaakt naar lessen op salafistische scholen. Seksuele diversiteit en islamistische opvattingen botsen in deze lessen. Veel media wijzen erop dat een belangrijke waarde in de Nederlandse samenleving is om ruimte te laten. Lees meer over het onderzoek in het artikel 'Leerlingen salafistische scholen moeten zich afkeren van samenleving'.

Leerdoel
▢ Ik kan de hoofdvraag en deelvragen in een tekst benoemen
▢ Ik kan de uitkomsten van het onderzoek samenvatten
▢ Ik kan de belangrijkste reacties op het onderzoek noemen

Opdracht
1. Maak een lijst met voor jou onbekende woorden. Schrijf de betekenis erachter (uit woordenboek of in je eigen woorden).
2. Wat is de hoofdvraag in de tekst? Noteer ook het antwoord op de vraag.
3. Wat zijn de deelvragen in de tekst? Beperk je tot 3 รก 4 vragen. Noteer ook het antwoord op de vragen.
4. Beschrijf kort de uitkomst van het onderzoek.
5. Beschrijf de belangrijkste reacties op het onderzoek.
6. Welke vragen blijven open in de tekst?