Een levensgevaarlijke combinatie

Een publicatie van enkele artsen wijst er eens te meer op. Jongeren gebruiken hun telefoon nog wel eens terwijl ze in bad zitten en niet zelden terwijl de telefoon wordt opgeladen! Levensgevaarlijk! Lees meer over het onderwerp in het artikel Met je telefoon aan de lader in bad: 'Doe het gewoon NOOIT'.

Woordenschat
▢ de rondgang
▢ de geleider
▢ de netspanning
▢ de aardlekschakelaar
▢ de adapter

Leerdoel
▢ Ik kan de gevolgen van de combinatie van water en elektriciteit technisch/natuurkundig uitleggen

Opdracht

A Waarschuwing
1. Lees de tekst en noteer de kern van het artikel in steekwoorden.
2. Maak met de steekwoorden een beknopte maar duidelijke uitleg.
3. Ontwerp een waarschuwingssticker waarin je deze kern beknopt maar duidelijk weergeeft.
Maak een goede afweging tussen gebruik van tekst en evt. symbolen en/of afbeeldingen.