Moeten we van het vuurwerk af?

In de aanloop naar de oud-en-nieuwviering steekt altijd de discussie over de last van vuurwerk op. De laatste jaren gebeurt dat heviger, vanwege het herhaalde bekogelen van hulpdiensten. Lees over de discussies over een verbod op vuurwerk in het artikel Vuurwerkexpert ziet niets in verbod op kindervuurwerk: 'Reguleren is onzin' en het artikel waar in die tekst naar wordt verwezen (Vuurwerkverkopers willen tegengeluid).

Woordenschat
▢ reguleren
▢ de scherts (het schertsvuurwerk)
▢ het tegengeluid
▢ het comfort
▢ de branche

Leerdoel 
▢ Ik kan bij een nieuwsbericht een stelling formuleren
▢ Ik kan een stelling onderbouwen met argumenten en kort reageren op tegenargumenten

Opdracht
1. Bedenk na het lezen van de artikelen een stelling.
2. Schrijf een kort betoog bij deze stelling (driekwart tot één A4 lang)
3. Bouw het betoog op de volgende manier op:
- noem je stelling met korte nadere uitleg
- bespreek de belangrijkste argumenten voor jouw stelling
- noem twee belangrijke argumenten tegen jouw stelling, met kort jouw reactie daarop
- zorg voor een krachtige afsluiting waarin je je stellig uitspreekt voor jouw stelling