Racisme van het veld en uit de stadions

In de wedstrijd Den Bosch-Excelsior maakte een speler een pijnlijk statement. Hij weigerde om bij alle racistische spreekkoren
verder te spelen. De scheidsrechter staakte de wedstrijd kort, maar de thuisploeg kon niet meteen aanvaarden dat het grondig mis is op de tribunes. Lees meer in het artikel Racisme op het voetbalveld: openlijk en bedekt.

Woordenschat
▢ bejegenen
▢ institutioneel
▢ de drijfkracht
▢ het privilege
▢ agenderen
▢ impliceren
▢ monddood
▢ het topsportklimaat

Leerdoel
▢ Ik kan maatregelen noemen om racisme bij voetbal sterk te verminderen

Opdracht

A Vragen
1. Welk probleem constateert de tekst?
2. Wat zijn factoren die het gesprek over racisme moeilijk maken?
3. Leg de titel van het onderzoeksrapport uit.
4. Wat zijn volgens de tekst mogelijke oplossingen?