Robotzorg

Robots doen langzaam maar zeker steeds meer hun intrede. Ook krijgen robots verzorgende, sociale taken. Een bijzonder voorbeeld is de zogenaamde ´zorgrobot´. Lees meer over die toepassing in het artikel Zorgrobot houdt ouderen gezelschap: 'Ik vind d'r heel lief'.

Woordenschat
▢ in haar nopjes
▢ ontlasten
▢ de interactie

Leerdoel 
▢ Ik kan argumenten voor- en tegen de toepassing van zorgrobots bespreken en zelf een beargumenteerd standpunt innemen

Opdracht

A Robotargumenten
1. Werk in tweetallen. Bedenk samen zoveel argumenten voor- en tegen het gebruik van zorgrobots.
2. Stel, je mag een robot zo programmeren dat hij kan vertellen waarom de inzet van zorgrobots goed is. Ook kent hij belangrijke argumenten tegen deze toepassing. Een beperking: de zinnen van de robot zijn nooit langer dan acht woorden. Schrijf het script van zinnen van 8 woorden dat je programmeert.