Venetië verliest het van het water

Venetië is er stuk van. Het water dat de stad beroemd heeft gemaakt, bedreigt nu de stad. De schade lijkt onomkeerbaar. Lees meer in het artikel Venetië roept noodtoestand uit: noodweer zet stad onder water.

Woordenschat 
▢ de noodtoestand
▢ het hoogwater
▢ de basiliek
▢ brak
▢ de lagune
▢ de stormvloedkering

Leerdoel 
▢ Ik kan de oorzaken van de waterproblemen in Venetië benoemen

Opdracht

A Infographic
1. Lees de tekst en noteer schematisch de hoofd- en bijzaken.
2. Ontwerp daarna een infographic om de infographic in het midden van het artikel te vervangen.