Een slecht cijfer voor school

Onderzoek onder middelbare scholieren wijst op een dalende motivatie. Veel scholieren ervaren de vakken op school als saai. Lees meer over uitkomsten van het onderzoek en mogelijke oplossingen in het artikel Motivatie omlaag, slechtere cijfers: 'Jongeren vinden traditioneel onderwijs te saai'.

Woordenschat
▢ traditioneel
▢ de kanttekening
▢ expliciet
▢ de beeldtaal
▢ de onderwijsvorm

Leerdoel 
▢ Ik kan de mogelijke oplossingen, die onderzoekers en deskundigen noemen, toelichten

Opdracht

A Betoog
Schrijf een betoog waarin je ingaat op uitkomsten en oplossingen van het onderzoek en enkele eigen idee├źn over wat in het onderwijs behouden / veranderd moet worden toevoegt.