Strijd om de Nijl

Water is van levensbelang en net als bij olie wil ieder land er zeker van zijn. Liefst door over eigen grote bronnen en reservoirs te beschikken. De Nijllanden beseffen dat ze hun watertoevoer delen en ze daardoor zeer afhankelijk van elkaar zijn.
Lees meer in het artikel
'Water is olie van de toekomst', dus deze stuwdam leidt tot burenruzie.

Woordenschat
▢ de levensader
▢ de retoriek
▢ de stuwdam
▢ het machtsvacu├╝m
▢ de waterkrachtcentrale
▢ ecologisch

Leerdoel
▢ Ik kan het belang van de Nijl voor omliggende landen toelichten

Opdracht
1. Beschrijf de waarde van de Nijl.
2. Waartoe dient de dam?
3. Geef een goede vertaling voor het begrip nation building (van maximaal 6 woorden).
4. Leg uit waarom het begrip in deze tekst ter sprake wordt gebracht.
5. Verklaar de keuze voor de naam Renaissancedam.
6. Geef een ander woord voor geharnast (alinea 9).
7. Wat wordt bedoeld met wateroorlogen?
8. Hoe groot wordt de kans op zo'n oorlog geschat?