Wereldaidsdag

1 december is Wereldaidsdag. Op deze dag staat de wereld stil bij de gevolgen van hjiv en aids en de noodzaak van wereldwijde goede medische zorg en onderzoek. In veel Afrikaanse landen groeit het aantal met hiv besmette kinderen dat niet in beeld is bij de medische zorg.Lees meer in het artikel Kinderen met hiv in Afrika vaak niet behandeld.

Woordenschat 
▢ farmaceutisch
▢ de hiv-test
▢ onder de radar blijven

Leerdoel
▢ Ik kan verklaren waarom veel met hiv besmette kinderen in Afrika niet worden behandeld

Opdracht

A Infographic
1.Lees de tekst en schrijf de hoofdzaken op
2. Geef die hoofdzaken weer in een infographic
3. Lees na het maken van de infographic de tekst nogmaals door
4. Vul de infograhpc waar nodig aan

Uitbreiding: voeg ook de factoren uit de tekst VN waarschuwt: strijd tegen aids loopt vast toe (zie link onder de tekst Kinderen met hiv in Afrika vaak niet behandeld).