Schieten we een vuurwerkverbod af of omarmen we het?

Kort vóór en na oud en nieuw is het debat erover op zijn hevigst. Wat moeten we met het vuurwerk en alle schade die het met zich meebrengt? Belangrijke opties in het debat zijn strengere regels en goed handhaven tegenover een totaalverbod. Lees de commentaren Dat vuurwerk kan zo niet langer en Opinieblog - Het vuurwerkverbod is wel/geen goed idee.

Woordenschat
▢ de materiële schade
▢ de verkeerswet
▢ reguleren
▢ de handhaving
▢ de restrictie

Leerdoel 
▢ Ik kan verschillende oplossingen voor de vuurwerkoverlast toelichten

Opdracht

1. Lees de teksten en noteer de belangrijkste opties en de bijbehorende argumenten.
2. Bespreek in een groep van 4 á 5 leerlingen de voor- en nadelen van de verschillende opties.
3. Bespreek welke optie voor jullie het meest realistisch is.
4. Bedenk hoe die optie het beste, naar ieders tevredenheid, zou kunnen worden uitgevoerd.
5. Elke groep laat tot slot één lid de gekozen optie bepleiten.