Wat verstaan we onder integreren?

Het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) is een organisatie die regelmatig onderzoek doet hoe ontwikkelingen verlopen in de Nederlandse samenleving en hoe inwoners van Nederland hierover denken. Recent vroeg het SCP naar het onderwerp integratie. Lees meer over de verschillende denkbeelden die het onderzoek liet zien in het artikel Integreren komt van twee kanten, vinden Nederlanders met een migratieachtergrond.

Woordenschat 
▢ autochtone
▢ migratie-achtergrond
▢ migreren
▢ integreren
▢ de expat

Leerdoel
▢ Ik kan het begrip integreren met verschillende kenmerken toelichten

Opdracht

A Vragen
1. Wat wordt bedoeld met een thermometer (alinea 3)?
2. Welke verschillen van opvatting bestaan er over wat integratie is (alinea 4)?
3. Leg de uitdrukking ‘de veren van bescheidenheid van de eerste generatie afgeschud’ uit (alinea 6).
4. Welke belemmeringen worden genoemd in alinea 7 en 8? Benoem ze in enkele woorden.
5. Welke observaties en inzichten heeft dit onderzoek vooral opgeleverd?

B Clipontwerp
Ontwerp met een storyboard of een Power Point presentatie een clip waarin je de belangrijkste observaties en inzichten uit het artikel bespreekt.