Humor tegen angst

Op 1 april worden altijd wel een paar opzienbare grappen uitgehaald, die het nieuws halen. Of dat dit jaar zal gebeuren?
We hebben een dubbel gevoel bij humor in deze tijd. We schamen ons onder elkaar een beetje voor uitbundigheid, maar op social media gaan toch talloze grappen rond. Voor wetenschappers is hoe we omgaan met humor ten tijde van corona een interessant thema. Lees hoe er onderzoek naar wordt gedaan in het artikel Wetenschapper onderzoekt meer dan duizend coronamemes: ‘Humor doet mensen goed in deze tijd´.

Leerdoel 
▢ Ik kan uitleggen hoe wetenschappers het effect van humor tijdens de coronacrisis onderzoeken

Opdrachten

A. Vragen
1. Wat willen de onderzoekers weten?
2. Hoe gaan ze te werk bij het onderzoek?
3. Leg uit wat Boukes bedoelt met "een combinatie (...) van de focus van de grap en de toon ervan" (alinea 4).
4. Wat observeert Boukes in de ontwikkeling van grappen in de voorbije weken?
5. Welke verschillen in grappen merkte hij al op tussen landen?
6. Welke uitwerking heeft humor volgens Boukes in crisissituaties?

B. Onderzoek
Zoek online twee bronnen op over het thema ´humor en angst´ óf het thema ´grenzen aan de grap´ (zie de uitleg bij C). Beschrijf kort wat de twee bronnen over het thema vertellen. Reageer bij ´humor en angst´ kort in hoeverre jij ervaart dat hulp op een of andere wijze ´helpt´. Reageer bij ´grenzen aan de grap´ kort in hoeverre jij grenzen stelt aan humor over een thema als de coronacrisis.

C. Betoog
Schrijf een kort betoog over ´de grenzen van de grap´. Wat is in jouw ogen toelaatbaar ten tijde van de coronacrisis? En waar ligt de grens? Bouw je betoog als volgt op: stelling - argumenten vóór - argumenten die je tegen jouw stelling en argumenten in kunt brengen - weerlegging daarvan - een krachtige slotzin.

D. Onderzoek
Zoek online twee bronnen op over het thema ´humor en angst´ óf het thema ´de grenzen van de grap´ (zie de uitleg bij C). Beschrijf kort wat de twee bronnen over het thema vertellen. Reageer bij ´humor en angst´ kort in hoeverre jij ervaart dat humor op een of andere wijze ´helpt´. Reageer bij ´de grenzen van de grap´ kort in hoeverre jij grenzen stelt aan humor over een thema als de coronacrisis.

E. Klaspeiling
Hoe zou jouw klas denken over de thema´s ´humor en angst´ en ´grenzsen aan de grap´ (zie C en D). Bedenk tien goede vragen waarmee je de mening van de klas zou kunnen peilen. Zorg voor heldere vragen. Denk goed na waar je open- en waar je gesloten vragen stelt. Kies een logische volgorde voor de vragen. Vraag een klasgenoot of iemand anders om feedback op jouw vragen. Vraag goed te kijken naar de hiervoor genoemde criteria.