Een week lang Pasen

Niet iedereen heeft meer scherp voor de geest wat we herdenken en vieren op de verschillende ´paasdagen´? Wat waren ook alweer Witte Donderdag en Goede Vrijdag? Wat staat centraal op paaszondag en waarom hebben we ook nog een paasmaandag? Dagblad AD schreef het kort op. Lees meer in het artikel Dit moet je weten over Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.

Woordenschat
▢ de bezinning
▢ de versobering
▢ markeren
▢ het lentefeest
▢ het vruchtbaarheidsfeest

Leerdoel 
▢ Ik kan in eigen woorden vertellen wat we herdenken/vieren op de dagen Aswoensdag, Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrdag, Stille Zaterdag en Paaszondag.
▢ Ik kan uitleggen waarom wordt gesproken over de Goede week en de Stille week.

Opdracht

A. Vragen

Vastentijd
1. In hoeverre wordt vasten uitgelegd? Zoek waar nodig aanvullende informatie op in een andere bron.
2. In hoeverre wordt Aswoensdag uitgelegd? Zoek waar nodig aanvullende informatie op in een andere bron.
3. Wat wordt bedoeld met katholieke variant?
4. Wat wordt bedoeld met de woorden bezinning en versobering?
Goede Week
5. Welke betekenis geeft de tekst aan het woord Goede? Citeer het tekstgedeelte waar het antwoord staat.
6. Welke betekenis geeft de tekst aan het woord Stille? Citeer het tekstgedeelte waar het antwoord staat.
7. Wat wordt bedoeld met inkeer? Zoek de betekenis eventueel op in een andere bron.
Palmzondag
8. Waarom hoort deze dag bij het paasfeest?
Witte Donderdag
9. Wat staat centraal op deze dag?
10. Welk ander woord kun je in plaats van markeren gebruiken?
Goede Vrijdag
11. Waaraan dankt deze dag zijn naam?
Stille Zaterdag
12. Waar komt de naam Stille Zaterdag vandaan?
Eerste Paasdag
13. Wat staat op deze dag centraal? 
Tweede Paasdag
14. Wat wordt bedoeld met de zin: ¨Tweede Paasdag heeft geen enkele kerkelijke achtergrond¨?
Paaseieren en hazen
15. Wat stond centraal bij de lentefeesten?Populaire posts