Strenge coronaregels en streng geloven

archieffoto Kaagmuur 
Voor religieuze gemeenschappen zijn de regels in coronatijden iets soepeler. De meeste groepen kiezen er toch voor om niet meer samen te komen en diensten en andere plechtigheden voor thuisblijvende geloofsgenoten online uit te zenden. Godsdienstige groepen gaan op verschillende manieren om met de dreiging van de pandemie. Lees meer in de reportage Heilig geloof in God is voor het coronavirus vruchtbare grond.

Woordenschat
▢ de fundamentalist
▢ ultraorthodox
▢ seculiere
▢ de autoriteiten
▢ de escalatie
▢ beteugelen

Leerdoel 
▢ Ik kan uitleggen hoe verschillend religieuze groepen omgaan met de dreiging van de pandemie

Opdracht

A. Vragen 1
1. Waarom volgen sommige religieuze groepen de regel van ´social distancing' niet op?
2. Wat wordt bedoeld met de uitdrukking het wereldse gebod (alinea 3)?
3. Waarom wordt in alinea 4 verwezen naar de pest van omstreeks 1527?
4. Wat is de kern van alinea 5?
5. Welke twee religieuze visies op de pandemie zijn te vinden in alinea 7-8?

B. Vragen 2
6. Waarom worden de drie geloofsgemeenschappen beschreven in I-III?
7. Vat de inhoud van de drie beschrijvingen kort samen met de 5w1h-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe).
8. Citeer een zin of zinsdeel waarin de betekenis van het woord fundamentalist(isch) wordt gegeven. 
9. Citeer een zin of zinsdeel waarin de betekenis van het woord ultraorthodox wordt gegeven. 
10. Citeer een zin of zinsdeel waarin de betekenis van het woord seculiere(n) wordt gegeven. 

C. Vragen 3
11. Wat is de aanleiding voor het artikel?
12. Wat is de hoofdgedachte van de eerste tekst (Peter Giessen)?
13. Wat is de hoofdgedachte van tekst I?
14. Wat is de hoofdgedachte van tekst II?
15. Wat is de hoofdgedachte van tekst I?
16. Licht de titel van het artikel toe.