Doorgaan naar hoofdcontent

Wie is het nepnieuws de baas?


De verantwoordelijkheid voor nepnieuws vormt een steeds groter probleem. Grote techbedrijven die eigenaar zijn van de belangrijkste social media nemen niet graag de taak op zich om berichten te filteren. Maar in tijden van oorlog, verkiezingen en pandemie gaat heel veel nepnieuws de wereld rond. Voor het eerst gaan Facebook en Twitter zich er (een beetje) mee bemoeien. Lees meer in het artikel Hoe techbedrijven nepnieuws over coronavirus censureren.
Woordenschat 
▢ rigoureus
▢ censureren
▢ de schroom
▢ in de wind slaan
▢ de intentie
▢ nobel
▢ evident

Leerdoel 
▢ Je kunt uitleggen hoe techbedrijven nepnieuws censureren

Opdracht

A Vragen
1. Waarom bestond er al een beperking in het doorsturen (alinea 4)?
2. Vul een synoniem in voor overrompelen (alinea 5).
3. Welke argumenten tegen- en voor verantwoordelijkheid van techbedrijven staan in alinea 7?
4. Vul een synoniem in voor nobel (alinea 11).
5. Wat is volgens de techbedrijven het grote verschil tussen het corrigeren van politieke en medische berichtgeving op social media (alinea 11-12)?
6. Wanneer wordt het corrigeren van medische informatie een vorm van censuur (alinea 11-12)?
7. Wat vormt volgens de tekst een bezwaar in de oproep van de gemeente Haarlem?
8. Bespreek kort de belangrijkste manieren waarop techreuzen nepnieuws kunnen tegenhouden.Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Mei socialvrij?

afbeelding: www.meisocialvrij.nl De opkomst van sociale media heeft een enorme invloed gehad op de manier waarop mensen communiceren en hun tijd besteden. Maar overmatig gebruik van sociale media en smartphones kan leiden tot verslaving en negatieve effecten op de mentale gezondheid. Initiatieven zoals "Mei Social Vrij" proberen bewustwording te creëren en mensen aan te moedigen om hun sociale mediagebruik te verminderen voor een gezonder leven. Metro Nieuws |  Jan en Rutger bedachten Mei Social Vrij: '14 uur per dag op social media'   Leerdoel  Je kunt de bedoeling en de werkwijze van Mei Social Vrij toelichten. Woordenschat cold turkey, bewustwordingscampagne, strategieën, langetermijneffecten, excessief, laagdrempelig, initiatiefnemers, psychologische, dynamiek Vragen  1. Op welke manieren kan overmatig smartphonegebruik en sociale mediagebruik psychologische en sociale problemen veroorzaken, zoals besproken in het artikel? 2. Wat maakt Mei Social Vrij anders dan a