Een verjaardag met zorgen


24 oktober werden de Verenigde Naties (VN) 75 jaar. Een groot feest werd het niet. Om te beginnen door de beperkingen door covid, maar ook door zorgen. De VN, die werden opgericht om een derde wereldoorlog te voorkomen, worden regelmatig beperkt door verdeeldheid tussen de landen. De slagkracht is verminderd en successen blijven uit.

Bron
autocratisch - de diplomatie - de lidstaat - humanitair - de sanctie - het veto - de brandhaard - de scepsis - het imago  

Leerdoel
Ik kan toelichten wat de werking van de VN bemoeilijkt.

Opdracht 1 - Mindmap
Maak een mindmap over de inhoud van de tekst/video. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden).

Opdracht 2 - Emoticons
Vat de kern van het nieuws van de tekst/video samen in een aantal emoticons op je telefoon. Vraag een klasgenoot om die emoticons kort te verklaren. Doe hetzelfde met zijn/haar reeks emoticons.

Opdracht 3 - Cartoons bespreken
De VN zijn regelmatig mikpunt van kritiek. Online vind je veel cartoons over de VN, zoals deze cartoon. Kies twee cartoons die een of meer deelonderwerpen uit de tekst laten zien en bespreek de cartoon in groepen/voor de klas.