Hoe Maarten Luther een Playmobil-poppetje werd

 

31 oktober is traditiegetrouw hervormingsdag. Op deze dag herdenken mensen de Reformatie die begon met stellingen van Maarten Luther tegen misstanden in de (katholieke) kerk. Lees meer over Luther en zijn invloed in het artikel

Bron
Trouw
Maarten Luther succesvolste Playmobilfiguurtje ooit.

Woordenschat
vroom - de overlevering - de anitisemiet - de tegenstrever - de Reformatie

Leerdoel
Ik kan de rol van Maarten Luther in de Reformatie benoemen.

Opdracht 1 - Vragen
1. Wat kom je door de tekst te weten over Maarten Luther?
2. Waarom veroorzaakte de eerste lading poppetjes een rel?
3. Leg de pointe in de laatste alinea van het artikel uit.
4. Maarten Luther was fel gekant tegen beelden in de kerk. Hoe zal hij een Playmobilversie van zichzelf hebben ervaren? Motiveer je antwoord.
5. Het artikel spreekt over ´moderne denkbeelden´. Geef twee voorbeelden van vernieuwende denkbeelden van Luther. Gebruik een extra bron.

Opdracht 2 - Voorwerpen 
Noteer ongeveer vijf voorwerpen die het nieuws van de tekst/video goed samenvatten. Vraag een klasgenoot de kern van de tekst met deze voorwerpen samen te vatten.

Opdracht 3 - Seven words story
Vertel het nieuws in de tekst/video in de vorm van een 'seven words story'. Bekijk online een aantal voorbeelden van seven word stories.