Hoog tijd voor autorecycling in Europa


Europa moet aan het werk met autorecycling. Waar voorheen veel afgedankte Europese auto's in Afrikaanse landen werden verkocht, zijn die daar niet meer welkom. Ze zijn veel te vervuilend, daarom gaan ze in veel Afrikaanse landen in de ban.


Bron
Trouw 
Nu Afrikaanse landen onze afgedankte auto’s niet meer willen, is hergebruik de oplossing

Woordenschat
secuur - de impact - ontmantelen - de shredder - de habbekrats - het volume - de terugwinning - in de ban - de wetgever - de emissie - domineren - hybride

Leerdoel
Ik kan toelichten hoe Europa autoafval verwerkt.

Opdracht 1 - Dobbelen
Je vormt een groep en bespreekt aan de hand van een dobbelsteen de tekst. De nummers van de dobbelsteen verwijzen naar de 5w1h-vragen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Bij het nummer dat je gooit, bedenk je een vraag over de tekst. De anderen geven antwoord op de vraag. Controleer eventueel samen het antwoord met de tekst, als daar twijfel over is.

Opdracht 2 - Bingo
Maak een bingokaart van 5x5 kernbegrippen uit de tekst. 12 begrippen vind je al in de woordenschat. Je speelt daarna met je groep of klas bingo. De leider van het bingospel noemt in willekeurige volgorde kernbegrippen uit de tekst. Bij een ´Bingo´ ben je pas winnaar als je alle doorgekruiste begrippen kort kunt toelichten.

Opdracht 3 - Wie of wat
Wie of wat wordt met de woorden bedoeld?
onze afdankers (alinea 1)
een soort supermarkt (alinea 2)
ze (alinea 3)
we (alinea 4)
wij (alinea 4)
het volume (alinea 5)
hun zaakjes (alinea 7)
de wetgever (alinea 7)
stekkerauto's (alinea 10)
een vak apart (alinea 11)