Het vaccineren gaat bijna beginnen (toch?)


Met de naderende komst van coronavaccins is de vraag hoe Nederland gevaccineerd gaat worden? Hebben bepaalde groepen om medische redenen voorrang? En móet iedereen worden gevaccineerd?

Bron

Woordenschat
de vaccinatie - fungeren - de placebo - de effectiviteit - lichamelijke integriteit - het deurbeleid - de pandemie

Leerdoel
Ik kan uitleggen hoe de vaccins worden verstrekt.

Opdracht 1 - Dobbelen
Je vormt een groep en bespreekt aan de hand van een dobbelsteen de video. De nummers van de dobbelsteen verwijzen naar de 5w1h-vragen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Bij het nummer dat je gooit, bedenk je een vraag over de video. De anderen geven antwoord op de vraag. Controleer eventueel samen het antwoord met de video, als daar twijfel over is.

Opdracht 2 - Mindmap
Maak een mindmap over de inhoud van de video. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden).

Opdracht 3 - Voorpagina
Maak een ontwerp voor een voorpagina van een krant, tijdschrift of nieuwswebsite waarop je verschillende aspecten van het nieuws in de video in beeld brengt. Bedenk welke deelonderwerpen, koppen en foto´s jij zou gebruiken voor je voorpagina.