Gezocht: astronauten


ESA zoekt astronauten. Hoeveel Nederlanders zullen komende tijd solliciteren en hoeveel reacties eindigen op de stapel uit te nodigen kanshebbers?

Bron
De Volkskrant
Europese ruimtevaartorganisatie ESA zoekt voor het eerst in elf jaar nieuwe astronauten, liefst vrouwen

Woordenschat
het genoegen proeven - weggelegd voor - fysieke - in essentie - de aanblik - magistrale - dopen - mythische - de kosmos - tastbaar - de ervaringsdeskundige - de diversiteit - het agentschap - de persverklaring

Leerdoel
Ik kan beschrijven wat de ESA zoekt en wat ze te bieden heeft.

🚀 Opdracht 1 - Online advertentie
Schrijf een online advertentie waarin je de belangrijkste informatie noemt en de mogelijkheid geeft via een link verder te lezen. Schrijf zowel de advertentietekst als de verdere informatie. De advertentie is maar 5x5 cm. De verdere informatie bestaat uit 3 alinea´s.

🚀 Opdracht 2 - Reclamevideo
Maak een korte clip waarin je op een duidelijke en uitnodigende manier antwoord geeft op wat ESA zoekt en te bieden heeft.

🚀 Opdracht 3 - Solliciteren
Wat zou over jezelf naar voren brengen als je zou solliciteren? Schrijf een korte motivatiebrief aan ESA. Introduceer in de eerste alinea jezelf. Beargumenteer in de tweede (eventueel derde en vierde) alinea waarom jij een geschikte kandidaat bent. Sluit in de laatste alinea overtuigend af.Opdracht 3 -