Groeiende afstand tussen VS en Europa


Continenten kunnen figuurlijk en letterlijk van elkaar verwijderd raken. Figuurlijk door politieke, militaire of economische banden te veranderen of te verbreken. Letterlijk doordat continenten (weliswaar extreem langzaam) uit elkaar drijven. Nieuw onderzoek bracht pas aan het licht dat dat laatste uiteindelijk grote gevolgen kan hebben.

Bron

Woordenschat
geologische - de aardplaat - tektonisch - de mantel - de rug - catastrofale - naar menselijke maatstaven 

Leerdoel
Ik kan het proces van uit elkaar drijven verklaren.

Opdracht 1 - Uitlegposter
De tekst leent zich bijzonder voor een getekende weergave. Ontwerp een poster voor in de klas waarop jet het tektonische proces in woord en beeld uitlegt.

Opdracht 2 - Dobbelvragen
Maak een groep van 3 á 4 leerlingen. Bespreek de tekst als groep door elkaar 5w1h-vragen te stellen. Gooi om beurten (online) met een dobbelsteen. De nummers van de dobbelsteen betekenen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Bedenk na je gooi een vraag en wijs iemand aan die de vraag moet beantwoorden. 

Opdracht 3 - Toets
Maak een groep van 3 á 4 leerlingen. Vat als groep de tekst samen door een toets met tien meerkeuzevragen (A, B en C) te bedenken. Wissel de toets uit met een andere groep. Maak de toets en kijk daarna de door jullie bedachte toets na.